Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 103 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3822 908 Fax: 0234 3824 180 Email: nhuhienhotel@yahoo.com.vn Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý