Tổng số: 2 kết quả
  Địa chỉ: 05 đường Thạch Hãn, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 0962 901 518 Email: trucchiart@gmail.com Website: http://www.vietnamtrucchiart.com/
Tranh Trúc Chỉ, một loại hình Văn hóa mới độc đáo từ Huế, của Việt Nam.
Nếu như Washi (Hòa chỉ) là từ để chỉ giấy thủ công của người Nhật, Hanji (Hàn chỉ) là từ để chỉ giấy thủ công của người Hàn quốc (không chỉ cụ thể một loại nguyên liệu nào), thì Trúc Chỉ  là danh từ để định danh một loại hình giấy- nghệ- thuật, nghệ- thuật- giấy mới của Việt Nam.
 
Với ý nghĩa hình tượng cây tre/trúc là biểu tượng văn hóa và tinh thần Việt, được Nhà văn, Dịch giả Bửu Ý định danh vào tháng 4 năm 2012, và được Họa sỹ Phan Hải Bằng, Giảng viên Đại học Nghệ thuật- Đại học Huế cùng các cộng sự nghiên cứu và sáng tạo nên. 
 
Nguyên liệu sử dụng: rơm, tre, mía, chuối, dâu, dướng, dó , dứa, lá, cỏ…
Nghệ thuật Trúc Chỉ khởi phát từ ý niệm: mang đến cho khái niệm “giấy” một khả năng mới: thoát khỏi thân phận làm nền cho các thao tác sáng tạo khác, để trở thành một tác phẩm nghệ thuật tự thân, độc lập. 
Đây chính là tinh thần cốt lõi của Nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam. 
 
Với ý niệm mang lại tính nghệ thuật cho giấy thủ công, các phép ứng biến, tiếp biến về nguyên liệu, quy trình, thuật ngữ kỹ thuật tương ứng…đã được nghiên cứu, vận dụng để làm cho “Giấy” trở nên “Nghệ thuật Trúc Chỉ”. Một trong những thành tựu quan trọng là thuật ngữ kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy đã được sáng tạo bởi đội ngũ Trúc Chỉ.