Tổng số: 2 kết quả
  Địa chỉ: Khóm 3A, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị