Quảng Nam

Hội nghị toàn quốc về du lịch sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tại Quảng Nam

Hội nghị toàn quốc về du lịch sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tại Quảng Nam  (24/11/2020)

Ngày 28/11 tới đây, Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020 với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển” sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng…
TIN NỔI BẬT
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490
http://www.vietnamtripadvisor.com
http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=4000&itemid=26490
http://www.bamboogreenhotel.com.vn