Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Lô 31-32 Trần Bạch Đằng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký