Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: 14/1 đường Bời Lời, Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký