Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: 26 hoàng diệu , Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký