Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: 501 Cách Mạng tháng 8 , Xã Trà Đa, Thành phố Pleiku, Gia Lai Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký