Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký