Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: 30 Lê Lợi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký