Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Chính - Hải Hà - Quảng Ninh, Xã Quảng Chính, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký