Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Tổ nhân dân Giả Dìa, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Huyện Na Rì, Bắc Kạn Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký