Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao, Chi Lăng, Lạng Sơn, Xã Mai Sao, Huyện Chi Lăng, Lạng Sơn Thông tin Cơ sở lưu trú tự đăng ký