Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 245B Trần Thái Tông, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình Điện thoại cố định: 0227 3641 628/ 3641 068 Email: whitepalace@phudatco.vn Website: http://www.whitepalacetb.com.vn Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý