Tổng số: 1 kết quả
 Nhà nghỉ du lịch   Địa chỉ: KDL Cam Bình, Nguyễn Du, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Bình Thuận Số phòng: 20 Điện thoại di động: 098 171 347 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý