Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: Thôn Mỹ An, Xã Phú Dương, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế Số phòng: 144 Điện thoại cố định: 0234 7309 888 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý