Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 30 Chu Văn An, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3831 177 Fax: 0234 3831 213 Email: orchidhotelhue@gmail.com Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý