Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 858 đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Số phòng: 45 Điện thoại: 0254 3848 525/ 0914 4973 51