Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: Bình Nghị , Xã Bình Nghị, Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang Số phòng: 24 Giá: 150.000 - 220.000 Điện thoại: 0273 3846 056 Email: hotelhoahong@yahoo.com