Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: Số 118, Vườn Cam, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Điện thoại: 0206 385 3478