Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Điện thoại cố định: 0206 3888 883 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý