Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 40 Bến Nghé, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3830 575 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý