Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 78 Lê Lợi, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3830 894 Email: tranlyhotel@yahoo.com.vn Website: http://www.tranlyhotel.com/ Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý