Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 28 Bà Triệu, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3814 815 Fax: 0234 3820 119 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý