Tổng số: 14127 kết quả

Khách sạn Ngọc Bình

 Khách sạn   Địa chỉ: 6A kiệt 34 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3819 860 Fax: 0234 3819 860 Email: ngocbinhhotel08@gmail.com Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Hoàng Anh Palace

 Khách sạn   Địa chỉ: 35 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3821 081 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Nhật Phương

 Khách sạn   Địa chỉ: 11 Trần Văn Ơn, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại di động: 0834 543 434 Fax: 0234 3686768 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Stay

 Khách sạn   Địa chỉ: 7 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3823 999 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Yến Yến

 Khách sạn   Địa chỉ: 91 Kiệt 10 Hàn Mạc Tử, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại di động: 0914 019 823 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Royal Crest

 Khách sạn   Địa chỉ: 25 kiệt 40 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3676 887 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Minh Long

 Khách sạn   Địa chỉ: Khu Quy hoạch Vỹ Dạ, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3857 575 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Đồng Dao

 Khách sạn   Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế Điện thoại di động: 0914 051 525 Fax: 0234 3859 112 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Hoàng Cung

 Khách sạn   Địa chỉ: 08 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3882 222 Fax: 0234 3882 255 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Mai Nga

 Khách sạn   Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3676 999 Fax: 0234 3676 997 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn The Sunriver Boutique

 Khách sạn   Địa chỉ: 15 Đội Cung, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3827 403 Fax: 0234 3827 529 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Ecolodge

 Khách sạn   Địa chỉ: Lương Quán, Phường Thuỷ Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3626 856 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô T26

 Khách sạn   Địa chỉ: 493 đường Lạc Long Quân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 0805 4555 Fax: 0234 0805 4556 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Hải Hưng

 Khách sạn   Địa chỉ: An Cư Tân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3874 490 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý

Khách sạn Phú Quý 1

 Khách sạn   Địa chỉ: An Cư Tân, Thị trấn Lăng Cô, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3676 555 Fax: 0234 3684 567 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý