Tổng số: 2 kết quả
  Địa chỉ: , Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Khởi công xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1982, trùng tu năm 1990. Tòa Thánh ban đặc ân vĩnh viễn được hành hương để lãnh ơn Toàn Xá.

Khởi công xây dựng năm 1889, hoàn thành năm 1982, trùng tu năm 1990. Tòa Thánh ban đặc ân vĩnh viễn được hành hương để lãnh ơn Toàn Xá. Ðịa điểm: Thị xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh. Tòa giám mục Bắc Ninh và nhà thờ chánh được đặt ở phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh.

Giáo phận Bắc Ninh (tiếng Latin: Dioecesis Bacninhensis) là một giáo phận Công giáo Roma Việt Nam. Giáo phận Bắc Ninh được thành lập vào ngày 29/5/1883. Giáo phận Bắc Ninh nằm trên địa bàn 5 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; 3 huyện thuộc Thành Phố Hà Nội và một số xã, huyện thuộc các tỉnh: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương.

Dân cư vùng đồng bằng và trung du đa số sinh sống bằng nghề nông. Vùng thượng du ngoài nghề nông là chủ yếu, còn có thêm phụ thu nhờ lâm sản.

Một số sông lớn chảy trên địa bàn giáp phận là: sông Ðuống, sông Hồng, sông Thái Bình, sông Lô, sông Gầm, sông Cả, sông Ðáy Trên, sông Cầu, sông Công, sông Cà Lỗ, sông Thương, sông Lục Nam.

Sắc tộc Trên địa bàn giáo phận, miền thượng du có một số đồng bào dân tộc ít người như: Sán Dìu, HMông, Dao, Mèo, Cao Lan, Hoa, Tày, Nùng sinh sống.