Tổng số: 1 kết quả
  Địa chỉ: Nhà K, Nhà khách La thành, số 226 phố Vạn Phúc, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội