Tổng số: 2 kết quả
  Địa chỉ: Khu Bắc Cầu Sông Chanh, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh Điện thoại cố định: 0203 8955 5999
Thời gian phục vụ:

 Thứ 2
 Thứ 3
 Thứ 4
 Thứ 5
 Thứ 6
 Thứ 7
 Chủ nhật