Tổng số: 2 kết quả
  Địa chỉ: Vụng Tùng Sâu, đảo Bồ Hòn, vịnh Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Điện thoại cố định: 0203 3511 519