Tổng số: 1 kết quả
 Nhà nghỉ du lịch   Địa chỉ: 221 Lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận Số phòng: 9 Điện thoại cố định: 0252 3843 221 Điện thoại di động: 0869 681 361 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý