Tổng số: 1 kết quả
 Nhà nghỉ du lịch   Địa chỉ: KP8, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Bình Thuận Số phòng: 20 Điện thoại di động: 0903 026 203 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý