Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 26B - đường Lê Lợi, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng Điện thoại: 0206 385 8168