Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: Khu nghỉ dưỡng biển Hải Tiến, Xã Hoằng Tiến, Huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa Số phòng: 60 Điện thoại: 0237 0969 202 108 Email: thanhtunghotel@gmail.com Website: http://thanhtunghotel.com