Tổng số: 2 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 44B Phó Đức Chính, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Số phòng: 21 Điện thoại: 0254 3616 333/ 3600 767 Email: haianhkhachsan@gmail.com