Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 138 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vĩ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3822 955 Fax: 0234 3849 448 Email: thanhbinhhotel.hue@gmail.com Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý