Tổng số: 1 kết quả
 Khách sạn   Địa chỉ: 11 Chu Văn An, Phường Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Điện thoại cố định: 0234 3883 798 Fax: 0234 3835 075 Thông tin do Cơ quan nhà nước quản lý